Danh sách đóng góp quỹ học bổng Cựu sinh viên VIETHANIT

Chân thành cám ơn các anh chị em cựu sinh viên đã đóng góp liên tục vào quỹ học bổng Cựu sinh viên VIETHANIT. Sự đóng góp quý báu của anh chị là nguồn động lực rất lớn cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các cựu sinh viên cần trợ giúp.

  • Lần cập nhật cuối: 05/07/2017:
  • Tổng số tiền đã đóng góp24,800,000 VND
  • Đã chi: 24,662,000 VND
  • Số dư quỹ hiện tại: 138,000 VND 

Danh sách Chi:

STT Lý do chi Loại chi Ngày chi  Số tiền (VND)  Tin tức
1 Trao học bổng cho Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông trường Việt Hàn Học bổng 27/4/2017  6,000,000 Đã đăng tin
2 Trao học bổng cho Khoa Công nghệ Điện tử – Viễn thông Học bổng 27/4/2017  6,000,000 Đã đăng tin
3 Trao học bổng cho khoa Công nghệ Thông tin Học bổng 27/4/2017  10,000,000 Đã đăng tin
4 Mua giao diện website để làm website Hội Cựu Sinh Viên tại themeforest.net Làm website 31/05/2017  1,162,000
5 Hỗ trợ cựu sinh viên Lê Văn Trường Hỗ trợ Cựu Sinh Viên 21/10/2017  1,000,000 Đã đăng tin
5 Mua vòng hoa viếng tang lễ mẹ của Thầy Lê Tự Thanh Viếng tang lễ 04/07/2018  500,000
Tổng cộng  24,662,000

Danh sách thu:

STT Họ và tên Lớp Số tiền Ngày đóng góp
1 Phạm Viết Minh Châu LT01B 2,000,000 24.04.2017
2 Phan Thị Quỳnh TM02C 200,000 24.04.2017
3 Nguyễn Viết Hoà LT02B 1,000,000 25.04.2017
4 Đào Dương Hoàng Phong MM02A 500,000 25.04.2017
5 Vũ Hoàng Long MM02A 500,000 25.04.2017
6 Bùi Tấn Việt MM02A 2,000,000 25.04.2017
7 Phan Thành Phát LT04C 500,000 25.04.2017
8 Võ Lâm Quỳnh Khánh LT06C 300,000 25.04.2017
9 Phan Anh Sơn MM02A 1,000,000 25.04.2017
10 Trương Công Thắng HT02 1,000,000 25.04.2017
11 Hồ Viết Thuyên MM02B 500,000 25.04.2017
12 1 người bạn VietHanIT 200,000 25.04.2017
13 Phạm Tuấn Thức MM01 500,000 25.04.2017
14 Nguyễn Bình Nguyên LT03C 500,000 25.04.2017
15 Lê Diệu Bang DH02B 300,000 25.04.2017
16 Phạm Trần Thanh Vân LT04C 200,000 25.04.2017
17 Đồng Hữu Minh Nhật MM06B 300,000 25.4.2017
18 Hoàng Tuần Ngọc MM06A 300,000 26.04.2017
19 Lê Trần Duy Trọng LT02B 500,000 26.04.2017
20 Huỳnh Văn Diện MM01 300,000 26.04.2017
21 Nguyễn Thị Linh Uyên MM02B 300,000 26.04.2017
22 Nguyễn Văn Toàn TM04A 2,000,000 26.04.2017
23 Ngô Kiều My QC04C 500,000 26.04.2017
24 Võ Nhật Duy MM03C 300,000 26.04.2017
25 Lê Thanh Thương MM02A 1,000,000 26.04.2017
26 Lê Thị Ngọc Thắm TM02D 200,000 26.04.2017
27 Phùng Đông Hưng LT03B 500,000 26.04.2017
28 Nguyễn Thị Vân Anh MM01 500,000 26.04.2017
29 Nguyễn Hữu Nhơn MM02 300,000 26.04.2017
30 Vũ Thanh Huyền QC05A 300,000 26.04.2017
31 Nguyễn Thị Ngọc Hà DH02B 200,000 26.04.2017
32 1 người bạn VietHanIT 300,000 26.04.2017
33 Nguyễn Sĩ Tuấn HT02 300,000 26.04.2017
34 Trần Hữu Đạt MM02A 500,000 26.04.2017
35 Cao Đức Duy MM04C 200,000 26.04.2017
36 Phạm Quang Thắng TM02A 500,000 26.04.2017
37 Hồ Ngọc Triễn LT04B 200,000 26.04.2017
38 Trương Thị Hà DH02B 300,000 26.04.2017
39 Nguyễn Thị Na HT02 300,000 27.04.2017
40 Trịnh Ngọc Dũng LT02A 300,000 27.04.2017
41 Nguyễn Ngọc Sơn MM03C 300,000 27.04.2017
42 Lê Hoài Đạt TM02C 300,000 27.04.2017
43 Phan Thị Tuyết Sương DH02A 300,000 27.04.2017
44 Nguyễn Văn Linh TM01B 500,000 27.04.2017
45 Bàng Đức Hiếu LT01A 500,000 27.04.2017
46 Trần Thị Duyên DH02B 300,000 28.04.2017
47 Phan Anh Tuấn MM03C 500,000 03.05.2017
47 Phạm Viết Minh Châu LT01B 500,000 05.07.2018
Tổng cộng 24,300,000