Danh sách đóng góp quỹ học bổng Cựu sinh viên VIETHANIT

Chân thành cám ơn các anh chị em cựu sinh viên đã đóng góp liên tục vào quỹ học bổng Cựu sinh viên VIETHANIT. Sự đóng góp quý báu của anh chị là nguồn động lực rất lớn cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các cựu sinh viên cần trợ giúp.

Danh sách đóng góp quỹ và Thu chi được liên tục cập nhật tại đây.