Cuộc thi sáng tạo CNTT và Truyền thông Năm 2017 (ITC – INNOVATION)

May 31, 2017

Cuộc thi sáng tạo CNTT và Truyền thông Năm 2017 (ITC – INNOVATION)

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

I. Mục đích, Ý nghĩa

– Với mục đích tạo ra môi trường thi đua giảng dạy, học tập và thúc đẩy niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông toàn trường;

– Thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện phát triển đẩy mạnh phong trào học tập và Nghiên cứu khoa học trong toàn thể đoàn viên sinh viên trường;

– Phát hiện ra các ý tưởng hoặc các ứng dụng có ý nghĩa và mang tính thực tiễn, từ đó có sự hỗ trợ cần thiết để sinh viên có thể hoàn thiện và tham gia các cuộc thi sản phẩm sáng tạo CNTT và TT cấp thành phố và quốc gia;

– Thiết thực chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

II. Nội dung

1. Đối tượng dự thi:

Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn;

2. Thời gian tổ chức:

Phát động cuộc thi: Thời gian phát động cuộc thi từ ngày 06/02-15/5/2017.

– Nộp sản phẩm dự thi: Hạn cuối ngày 16/5/2017 tại văn phòng khoa CNTT, khoa TMĐT và TT, khoa CNĐTVT hoặc Ban thư ký.

Thời gian chấm sơ khảo: Từ ngày 2226/5/2017.

Sau khi chấm sơ khảo và lựa chọn các sản phẩm có chất lượng, các tác giả có sản phẩm vào vòng chung khảo sẽ trình bày ý tưởng trước hội đồng ngày 29/5/2017. Dự kiến thời gian công bố kết quả: Ngày 31/5/2017.

3. Sản phẩm dự thi:

– Bao gồm các Sản phẩm phần cứng, phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

– Chú ý: Sản phẩm dự thi chưa từng được công bố hoặc tham gia trong bất kỳ cuộc thi nào; đúng bản quyền của tác giả dự thi.

4. Hình thức thi:

Sinh viên có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm;

– Mỗi sinh viên/Nhóm sinh viên có thể tham gia một hoặc nhiều sản phẩm dự thi;

– Sản phẩm dự thi bao gồm:

+ Bản đăng ký dự thi

+ Bản mô tả về sản phẩm dự thi;

+ Sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm.

– Kết quả cuộc thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Kỹ thuật, Tính sáng tạo, Tính thực tiễn,…

III. Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng + Giấy khen:

Giải thưởng: 6.800.000 đồng.

+ 4 Giải nhất                 : 2.000.000 đồng

+ 4 Giải nhì                   : 1.600.000 đồng

+ 4 Giải ba                    : 1.200.000 đồng

+ 10 Giải khuyến khích          : 2.000.000 đồng

– Giấy khen và Giấy chứng nhận.