Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ 2017

July 14, 2017

Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ 2017

Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ (Conference on Education Sciences and Technologies – CEST) là diễn đàn giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề nghiên cứu có tính thời sự và công bố các công trình nghiên cứu của các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên nhằm tạo tiền đề đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa ba trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

ĐỒNG CHỦ TỊCH

+ TS. Hoàng Bảo Hùng – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn (VHIT)

+ TS. Cung Trọng Cường – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HUEIC)

+ TS. Hồ Văn Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế (HCE)

BAN TỔ CHỨC

+ TS. Trần Thế Sơn – Phó hiệu trưởng VHIT – Trưởng ban

+ TS. Nguyễn Hữu Chúc – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế HUEIC

+ ThS. Phạm Thanh Hải – Trưởng phòng Đào tạo – Quản lý Khoa học HCE

CHỦ ĐỀ “QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC: TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI”

Bao gồm không giới hạn các lĩnh vực như sau

Khoa học giáo dục

+ Quản lý nguồn nhân lực

+ Quản lý, đổi mới chương trình đào tạo

+ Khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo

+ Quản lý tài chính

+ Liên kết nhà trường – doanh nghiệp

Khoa học công nghệ

+ Công nghệ thông tin

+ Công nghệ điện, điện tử-viễn thông

+ Công nghệ y – sinh, vi sinh

+ Công nghệ cơ khí

+ Công nghệ cơ – điện tử

+ Công nghệ hóa – vật liệu

+ Công nghệ tự động.

THỂ LỆ BÀI VIẾT

Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt dưới dạng file Microsoft Word, có độ dài không quá 08 trang A4 theo định dạng của bài báo IEEE đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ hoặc theo định dạng của bài báo đại học Harvard đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo.

Mẫu bài báo IEEE

Mẫu bài báo Harvard

GỬI BÀI

Địa chỉ gửi bài

Phòng Hợp tác Quốc tế và Khoa học Công nghệ, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn

Email: htqt@viethanit.edu.vn
Địa chỉ: Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG

+ 28/02 – 10/06 Nhận gửi bài

+ 25/06 Thông báo kết quả nhận bài

+ 26/06 – 10/07 Đăng ký tham dự hội thảo

+ 14/07 – 15/07 Tổ chức hội thảo