Kỷ niệm tròn 10 năm thành lập Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn

8 Tháng Năm, 2017 no comments
News
Việt Tấn

Kỷ niệm tròn 10 năm thành lập Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt-Hàn

(ictdanang)- “Công tác đào tạo của Trường đã thực hiện đúng chiến lược “Gắn đào tạo chính quy với đào tạo ngắn hạn, gắn Nhà trường với doanh nghiệp và đặc biệt là gắn với quá trình xây dựng Chính quyền điện tử tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên”. Tiến sĩ Hoàng Bảo […]

08 May 2017 no comments